Terms and Conditions of the appJobber internet and mobile platforms

İçerikler

Yürürlük: 9 Kas. 2012

Önsöz

(1) AppJobber uygulaması ve AppJobber internet sitesi, Robert-Bosch-Str. 7, 64293 Darmstadt adresinde mukim ve sorumlu müdürleri tarafından temsil edilen “wer denkt was GmbH” şirketinin bir hizmetidir (bundan böyle "platform operatörü" olarak anılacaktır).

(2) İşbu şartlar ve koşullar, AppJobber platformunu kullanan tüm gerçek şahıslar ve iş ortaklıkları (bundan böyle "kullanıcı" olarak anılacaktır) arasındaki ticareti ve işleri düzenlemektedir.

(3) AppJobber, çok çeşitli küçük hizmetler (bundan böyle "işler" olarak anılacaktır) sunan dijital bir pazardır. Bu işler AppJobber platformu üzerinde açılabilir ve yerine getirilebilir. Bir iş açan kullanıcı bundan böyle "müşteri" ve işi yerine getiren kullanıcı ise bundan böyle "yüklenici" olarak anılacaktır. Sadece kanunlara, işbu şartlara ve koşullara ve genel ahlaka, özellikle de ceza kanunu veya reşit olmayanları korunması kanununa aykırı olmayan işler açılabilir. Diğer kullanıcılar ise bir iş açıldıktan sonra platform üzerinden söz konusu işi yerine getirmek için başvuracaktır.

(4) AppJobber platformunun kullanımı tüm yükleniciler için ücretsizdir. Kullanıcının kendi servis sağlayıcısı, portala erişim ve portalın kullanımı için ücret uygulayabilir ve bu maliyetler kullanıcıya aittir. Ancak, açılan işlerin yerin getirilmesinde, müşteriler ücrete tabidir. Bu maliyetler ilse 4. maddede açıklanmıştır.

Şartlar ve Koşulların Uygulanması

(1) İşbu Şartlar ve Koşullar (kullanım ve katılım sözleşmesi ile gizlilik politikası dahil olmak üzere), mevcut haliyle, platform operatörü ve kullanıcılar arasındaki ilişki için geçerlidir. AppJobber platformunun kullanımı ve özellikle de bir yüklenici olarak kayıt olma ile kullanıcı, şartlar ve koşulların tüm içeriğini ikrar ve açıkça kabul etmiştir.

(2) Platform operatörünün bu şartları ve koşulları istediği zaman değiştirme veya güncelleme hakkı saklıdır. Sebepleri arasında yasal ilişkiler veya kullanıcı ve müşterilerin artan ihtiyaçlarının karşılanması olabilir. Şartlar ve koşullarda yapılacak her türlü değişiklik, e-posta ile veya uygulamanın kendisi üzerinde kullanıcıya bildirilecektir. Kullanıcının değişikliğe herhangi bir itirazı olması durumunda söz konusu itiraz 2 hafta içerisinde dile getirilmelidir. Bir itiraz durumunda, platform operatörünün, kullanıcının sözleşmesini 2 hafta içinde feshetme hakkı saklıdır. Şartlar ve koşullarda yapılacak bir güncelleme veya değişikliğe ait bildirim, bir itirazın olası sonuçlarını da içerecektir.

(3) Platform operatörünün, öncesinde hiçbir bildiride bulunmaksızın, AppJobber platformu veya AppJobber uygulamasının özelliklerini veya karakteristiklerini değiştirme veya servisi tamamıyla askıya alma hakkı saklıdır. Platform operatörü, AppJobber platformu ve AppJobber uygulamasının ulaşılabilirliği veya belli bir amaca uygun tasarıma sahip olması konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.

(4) AppJobber platformunun erişilebilirliği, hücresel sinyal kuvveti, kullanıcı cihazları, GPS sahası gibi çeşitli teknik şartlara bağlıdır ve teknik güçlükler ya da kullanıcıların çıkarlarının ve kurumsal tedbirlerin hesaba katılması nedeniyle kesilebilir. Sınırlı erişim, sınırlı erişimin sonuçlarında sorumlu olunması anlamına gelmemektedir. Bu özellikle, işlerin yerine getirilmesi veya getirilememesi, işlerin açılması, uygulamanın indirilmesi ile ödemelerin yapılması için geçerlidir.

Kayıt

(1) AppJobber platformunun kullanımına, bir kullanıcı olarak kaydolmak suretiyle hak kazanılır. Bu ise bir kullanıcı hesabı açıp bu şartların ve koşulların kabul edilmesi ile mümkündür.

(2) Kayıt olma hakkı diye bir şey söz konusu değildir.

(3) Bir kullanıcı hesabı devredilebilir değildir.

(4) Birden fazla kullanıcı hesabının açılmasına izin verilmemektedir.

(5) Kullanıcı, tüm kayıt bilgilerini eksiksiz ve doğu bir şekilde vermeyi kabul eder. Daha sonra edinilen kişisel veriler ise veri koruma kanunu ile korunmaktadır.

(6) Kullanıcılar reşit olmalıdır. Reşit olmayanları kaydolması ve akdi ilişkilere girmesi yasaktır.

(7) Kayıt işlemi sadece kullanıcının kişisel bir e-posta adresi ile tespit edilerek bu adrese gönderilen bağlantının doğrulanması ile tamamlanabilir.

(8) Kullanıcının kayıt bilgilerinin daha sonra değişmesi durumunda, söz konusu bilgileri ivedilikle düzeltmekten kullanıcı sorumludur.

(9) Herhangi bir şüphenin ortaya çıkması durumunda, platform operatörünün saklanan kişisel verilerin doğrulanmasını talep etmek hakkı saklıdır.

(10) Şifresinin gizli tutmak ve kullanıcı hesabına girerken dikkatli olmak kullanıcının sorumluğundadır. Kötüye kullanımdan şüphe edilmesi durumunda, platform operatörü belli kullanıcı hesaplarını engelleyebilir.

Kullanıcı Hesabı Anahatları

(1) Kullanıcı hesabı altında yapılan tüm faaliyetlerden kullanıcı sorumludur.

(2) Kullanıcı, diğer kullanıcıların veya üçüncü şahısların hareketleri veya sağladığı içeriklerden platform operatörünün sorumlu tutmamayı kabul eder.

(3) İş ile ilgili olarak sağladıkları materyallerin yasal güvenliğini sağlamaktan tamamen kullanıcı sorumludur. Telifli, yasal olmayan veya uygunsuz içeriklerin yayınlanması yasaktır. Platform operatörünün bu yönergeleri ihlal edebilecek içeriği kaldırma ve silme hakkı saklıdır.

(4) Bir kullanıcı hesabının engellenmesi veya silinmesinden doğan kayıplar için bir alacak talebinin yapılması söz konusu değildir.

(5) Kullanıcıların platformun işleyişine müdahale etmesi yasaktır. Özellikle açılan işlerin otomatik olarak yapılması ve reklam yapılmasına izin verilmemektedir.

(6) Kullanıcı, herhangi açıklama yapmak zorunda olmaksızın, hesabının istediği zaman kapatabilir. Hesap silindikten sonra, kanunlarca belli bir saklama süresi öngörülmediği sürece, kullanıcı profili için toplanan tüm kişisel veriler hemen silinecektir.

İş Listeleri

Platform üzerinde iş teklifi yapmak isteyen kullanıcılar (örneğin, şirketler) için, iş ilanı verilmesinde aşağıdaki ilave koşullar geçerlidir:

(1) Bu şartlar ve koşulların ön koşulları uyarınca, bir kullanıcı, AppJobber platformu üzerinde küçük hizmetler için iş ilanları açabilir. Böyle bir kullanıcıya müşteri denir. İş daha sonra AppJobber platformunun diğer kullanıcıları tarafından AppJobber uygulamasındaki ilgili kabul et tuşuna tıklaması ile kabul edilebilir. Bu da daha sonra iş ilanından belirtilen ödülün ve yüklenicinin işe olan yükümlülüğünün bağlayıcı olarak kabulünü teşkil eder.

(2) İş tanımları, müşterinin bildiği kadarı ile doğrudur. Yanıltıcı ilanlara izin verilmemektedir. İlan açıklaması işin içeriğini doğru bir şekilde yansıtmalıdır ve yüklenicinin işi ifası için temel teşkil eder. Dolayısıyla, tüm elzem iş karakteristikleri ve özellikleri doğru ve gerçek bir şekilde açıklanmalıdır. Dolayısıyla, talep edilen hizmetin ifasının tüm detayları eksiksiz olarak açıklanacaktır. İş performansı, ilan açıklamasına dayanılarak incelenir ve müşteri, iş tanımına göre eksiksiz yapılmış cevapları reddetme veya daha sonra onayını geri çekme hakkına sahip olmayacaktır.

(3) İş performansının değerlendirilmesinde yüklenici ile müşteri arasında ihtilaf çıkması durumunda, platform operatörü, iş tanımına ve yüklenici tarafından gönderilen cevaba dayanarak söz konusu itilafı çözer. Talebi karşılayan bir iş performansı müşteriyi ödemeyi yapmakla yükümlü kılacaktır. İş ilanında yapılan açıklamayı kısmen de olsa yerine getirmeyen iş performansı da dahil olmak üzere talebi karşılamayan bir iş performansı, müşterinin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırır.

(4) İş ilanlarının kanuna uygunluğu, doğruluğu ve eksiksizliği, platform operatörü tarafından kontrol edilmeyecektir.

(5) Platform operatörünün, AppJobber uygulaması ve AppJobber platformunda herhangi bir hataya maruz kalmadan iş ilanlarına erişilebilmesini sağlamak üzere teknik nedenlerle iş açıklamalarının içeriğini düzenleme ve değiştirme hakkı saklıdır.

(6) Aksi kabul edilmedikçe, bir yüklenicinin bir işi başarıyla tamamlamasının ardından, iş ödülünün %50'si, en az 50 euro cent kadar bir komisyon, müşteri tarafından ödenmek üzere muaccel olacaktır.

İşin Şartları ve Yerine Getirilmesi

(1) Her kullanıcı, ilanlar ile sunulan işleri kabul edebilir. Yüklenici, bu şekilde bağlayıcı bir teklifi kabul etmiş olur. İlk yüklenici teklifi kabul ettiğinde ilan edilen (açılan) işin yerine getirilmesi için bir sözleşme oluşturulmuş olur.

(2) Kullanıcılar sadece kanuna ve işbu şartlara ve koşullara uygun teklifleri kabul edebilir. Platform operatörü, belli bölgelerde hem hizmetlerin verilmesi hem de hizmetler için ödeme yapılmasının (vergi ve hukuk müşavirliği, mimari ve mühendislik hizmetleri, belli araştırma hizmetleri) kanunlar ve diğer hükümlerce düzenlendiğine dikkati çekmek istemektedir. Müşteriler, dolayısıyla, söz konusu yönetmeliklerin geçerli olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur.

(3) Yükleniciler, müşteriler ve platform operatörü, sözleşmede bağımsız taraflardır. Yüklenici ile platform operatörünün arasındaki ilişki bir ortaklık, kurum, ortak girişim veya sabit istihdam değildir. Yüklenici, platform operatörü ile geçici bir hizmet ilişkisine girer ve bu resmi veya sabit bir istihdam değildir. Yüklenicinin verdiği hizmetlerin sorumluluğu sadece tanımlı iş ile sınırlıdır.

(4) Yüklenici hizmetleri platform operatörüne vermez, hangi teklifleri seçmekte özgürdür, zamanını istediği gibi kullanabilir ve platform operatöründen talimat almaz. Hizmetlerin verilmesinde yüklenici, belli bir sonuç almakla yükümlü değildir.

(5) Yüklenici, tanımlanan işin kapsamında olduğu gibi, ayrı ayrı işlere karşı bir yükümlülüğü veya bu işlerden alacağı yoktur.

(6) Yüklenici, iş tanımında açıklandığı şekilde ve gerekli teknoloji kullanarak hizmetleri verecektir.

(7) Her bir iş sadece tamamlanması için tanınan süre boyunca erişilebilir kalır ve bu süre maksimum 1 saattir. İş tamamlanmaz ve cevabı, iş açıldıktan sonra bir saat içinde yüklenmezse, platform operatörü işin sözleşmesini feshedebilir ve başka kullanıcıların alması için işi tekrar açabilir.

(8) Bağlayıcı iş kabulünün iptali sadece söz konusu iş için telefonla mümkündür. Her yüklenici, işi tamamlayamaması durumunda, herhangi bir ücrete tabi olmadan işi iptal etme hakkına sahiptir.

(9) İşin hazırlık ve ifa masrafları tamamen ve sadece yükleniciye aittir ve iş teklifinde belirtilen ödül ile tamamen karşılanır.

(10) İş kapatılıp teslim edildiğinde, işin ifası ile ilgili haklarını platform operatörüne devretmiş olur. Özellikle, bu haklar arasında, kullanım ve işleme hakları ile sonuçların müşteriye ve üçüncü şahıslara ticari dağıtımı da yer almaktadır. Yükleniciler ve müşteriler, kendileri tarafından oluşturulan içerik için, platform operatörüne kalıcı, sınırsız, münhasır olmayan, devredilebilir, tazminatlı, dünya çapında geçerli bir lisans vermektedir. Bu lisans, işin açılması veya işin ifası sırasında oluşturulan kullanıcı içeriğinin kullanımı, çoğaltılması, basılması, saklanması, yayınlanması ve dağıtılmasını da kapsamaktadır. Kullanıcı bu hakları ve bu hakları devir yetkisini platform operatörüne devreder.

(11) Bir işin, iş tanımına uygun olarak yapılmaması durumunda, işin ödemesi kısmen dahi yapılmayacaktır.

(12) Yüklenicinin, bir cevabın reddini kabul etmemesi durumunda, 2 hafta içinde itirazda bulunmalıdır. Yüklenicinin beyanatta bulunmasına izin verilmiştir.

(13) Bir ihtilaf çıkması durumunda, platform operatörü söz konusu ihtilafı 4 hafta içinde inceleyerek verilen cevabın iş tanımına uyup uymadığını tespit edecektir. Platform operatörü, ilgili her iki kullanıcıya da yorumlarını ibraz etme imkanı verecektir. Eksiksiz bir incelemeden sonra, platform operatörü, iş sonucunun kabul veya ret edileceğine karar verecektir. Bu karar hem yüklenici hem de müşteri için bağlayıcı olacaktır.

(14) Bir iş cevabının itiraz/ihtilaftan sonra kabul edilmesi durumunda 6. madde uyarınca tazmin edilecektir.

Ödeme

(1) Yüklenici, iş ödüllerini AppJobber platformu üzerinde bir sanal hesapta toplar eder. İstediği zaman, kendisine borçlu olunan tutarı, platformda belirtilen yöntemler ile tahsil edebilir. Tahsil ettiğinde ise işlem masrafları, aksi kabul edilmedikçe, yükleniciye ait olacaktır. Yerel bankalara yapılan transfer işlemleri ücretsizdir.

(2) Yüklenici, müşteriye bir fatura gönderir, sonrasında müşteri, kabul edilen ilgili tutarı yüklenicinin hesabına aktarmakla yükümlüdür. Platform operatörü ise yazılım tabanlı bir faturalandırma çözümü ile faturayı düzenleyerek müşteriye göndermekten sorumludur. Bu şekilde, her yüklenici kendi fatura numara sırasına sahip olur. Karşılığı platform operatörü tarafından doğrudan müşteriye fatura edilir.

(3) Yüklenici, gerekli fatura bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ve bilgilerin usulüne ve kanunlara uygun olarak tescil edilmesini sağlayacaktır.

(4) Mali ödeme işlemi AppJobber platformu üzerinden gerçekleştirilmez. Platform operatörü, yabancı hesaplar için hizmet ücretlerini kendi adına tahsil etmez ve bunları yükleniciye de transfer etmez.

(5) Müşterinin, iş cevabının kabul edilebilirliğini belirlemek için 4 hafta süresi vardır.

(6) Kullanıcı, elektronik faturalandırma ve faturaların kullanılmasını kabul eder ve geçerli kanunlar uyarınca bu faturaların okunaklı ve orijinal durumda 10 yıl süreyle saklanmasını sağlar.

İçerik Mesuliyeti

(1) Platform operatörü, müşterinin iş ilanlarının içeriğinden sorumlu değildir. İlanlar genellikle müşteri tarafından sağlanan harici içeriğe sahiptir. Platform operatörü bu içerikleri takip etmez veya sahiplenmez. Sadece içeriği yaratan kullanıcı, yarattığı içerikten sorumludur.

(2) Platform üzerinde herhangi bir yasa dışı içeriğin platform operatörüne bildirilmesi durumunda, söz konusu içerik derhal incelenecek ve yasa dışı olduğunu konusunda makul şüphe duyulursa kullanıcı engellenecektir. Müşterinin, içerik hakkındaki iddialara cevap vermek için 2 hafta süresi olacaktır. Müşterinin cevap vermemesi halinde, söz konusu içerik silinecektir. Müşteri cevap vermez ise, platform operatörü iş cevabını ve celp adresini şikayetçiye/davacıya/iddia makamına gönderecektir. Sonrasında sadece çözüm veya çözüme gidilmesi kararı durumunda içerik silinecektir.

Mesuliyet

(1) Müşteri ve yüklenici arasındaki ilişki, platform operatörü ile ilgili hiçbir yasal hak veya sorumluluk yaratmamaktadır. Platform operatörü, özellikle, cevapların içeriği veya kalitesi veya bunlardan doğan hiçbir hasar veya tazminat ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Ancak bu, platform operatörünün hasardan veya tazminattan sorumlu olduğu durumları kapsamamaktadır.

(2) Kullanıcı, platform operatörünü kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından talep edilecek bilcümle alacaktan ve bulunulacak iddiadan ibra eder. Böylece, kullanıcı, ihlali kendi yaptığı sürece, platform operatörüne karşı açılan her türlü dava veya takipte gerekli her türlü yasal masrafı, özellikle tüm mahkeme masrafları ve ücreti vekaletleri karşılamayı da kabul etmiştir.

(3) Aşağıdaki hükümlerden sapıldığı ortaya çıkmazsa, taraflar, yasal hükümler çerçevesinde sorumlu tutulacaktır.

(4) Platform operatörünün neden olduğu hasarlar, kasıtlı suistimali, ağır ihmali veya amillerinin, yasal temsilcilerinin can ve mal kaybına veya yaralanmasına neden olan hasarlarda tutar bakımından hiçbir sınırlama bulunmamaktadır.

(5) Diğer tüm durumlarda, platform operatörü sadece söz konusu yükümlülüğün esaslı ihlalinden ve sadece işin yerine getirilmesi için kesinlikle gerekli olan eylemlerden kaynaklanan yaralanmalardan sorumlu olacaktır. Kullanıcının istinat ettiği bir yükümlülüğün (temel görev) yerine getirilmemesi durumunda, tipik ve öngörülebilir zararlardan platform operatörü sorumludur.

(6) Kullanıcı, kendi verilerinin düzenli olarak yedeğini almakla yükümlüdür. Platform operatörünün veri kaybına uğraması durumunda, yaşanılan veri herhangi bir eri kaybında kullanıcının mesuliyeti, kullanıcı düzenli olarak verilerinin yedeğini almış olması halinde maruz kalınacak kaybın tutarı kadar olacaktır.

(7) Ürün mesuliyet kanunu uyarınca öngörülen mesuliyet bundan etkilenmeyecektir.

Gizlilik İlkesi

(1) Tarafların tümü veri koruma kanununa uymayı kabul etmiştir. Özellikle, Federal Veri Koruma Kanunun 5. Maddesi uyarınca çalışanlarını ve meslektaşlarını bir gizlilik sözleşmesi altına sokmalıdır.

(2) Platform operatörü, müşteri veya yükleniciden ya da bunların süreçlerinden veya kullanımlarından kişisel bilgiler topluyorsa, bu işlemi ya taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmek için veya müşteri adına verilerin işlenmesi için yapar (Federal Veri Koruma Kanunun 11. Madde).

(3) Kişisel veriler, reklam amaçlı olarak üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Uygulama, bir işin yapılması sırasında dolandırıcılığı önlemek amacıyla konumun doğrulması hariç olmak üzere, kullanıcı takip bilgileri oluşturmaz veya bunları saklamaz.

Fesih

(1) Platform operatörü, ayın sonundan itibaren 4 hafta içinde tebliğ etmek suretiyle bir kullanıcı ile içinde bulunduğu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

(2) Sözleşme taraflarının haklı fesih haklarına halel gelmemektedir: Sözleşmenin karşı tarafça ihlali nedeniyle gerçekleşmesi durumunda, fesih için haklı neden ortadan kalkabilir. Sözleşmeyi ihlal eden taraf yazılı bir tebliğ alacaktır ve kendisine eksikliklerini gidermek için teslim edilme tarihinden itibaren 5 takvim günü süre tanınacaktır. Aşağıdaki durumlarda uyarı yapılmayacaktır:
a) Sözleşmeyi ihlal eden taraf kesin olarak ifayı reddediyorsa.
b) bir kullanıcının ilanı ceza kanuna, küçükleri koruma kanununa veya diğer geçerli gizliliğin korunması kanunlarına aykırı ise.
c) Karşılıklı çıkarlar göz önüne alındığında derhal feshin gerektiği özel durumlarda.      

(3) Haklı fesih durumunda geçerli cari fonlar ve alacaklar ödenecek veya tahsil edilecektir. Haklı fesihten kullanıcı sorumlu ise, bu hüküm, fesih nedeni ile kanuna aykırı ve formalite icabı olan ödülleri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkması şartıyla geçerli olacaktır.

(4) Haklı feshetme hakkı, zarar/tazminat alacaklarından etkilenmez.

(5) Fesih tebliği, e-posta veya SMS şeklinde, yazılı olarak yapılacaktır.

Geçerli Kanun ve Yetkili Yargı Dairesi

(1) Bu Internet hizmetinin operatörü olan wer denkt was GmbH Darmstadt, Almanya'da kayıtlıdır ve yurt dışında herhangi bir departmana veya bağımsız iştirake sahip değildir.

(2) Yabancı şahısların da taraf olduğu tüm sözleşme ilişkileri, uluslararası özel hukuk normlarına başvurmaksızın ve BM Satış Anlaşması hariç olmak üzere, Almanya kanunlarına tabidir. Bu ise, Roma I Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca (sözleşme yükümlülüğü için geçerli kanun yönetmeliği), ancak kullanıcının vatandaşı olduğu ülkenin bir tüketici olarak kullanıcıyı koruyan her türlü zorunlu yönetmeliğine aykırı olmadıkça geçerlidir.

(3) Kullanıcının bir iş adamı, kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişi veya yine kamu hukuku kapsamında bir özel fon olması durumunda, her türlü ihtilaf, sadece bu şartlara ve koşullara veya bunlarla birlikte wer denkt was GmbH merkezinin kayıtlı olduğu Darmstadt, Almanya'daki yetkili mahkemelerin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu aynı zamanda, kullanıcının Federal Almanya Cumhuriyetinde mukim olmaması durumunda da, Avrupa Birliğindeki tüketici sözleşmelerinin tabi olduğu hiçbir yönetmelik veya yargı yetkisinin işbu şartlar ve koşullar ile ihlal edilmemesi şartıyla, geçerlidir.

Sözleşmenin Dili, Şartlara ve Koşullara Erişilebilirlik

(1) Sözleşmenin geçerli dili Almanca'dır. Mevcut çeviriler, AppJobber platformu üzerinde Şartlar ve Koşullar başlığı ile her zaman müşteriler için incelemeye ve karşıdan yüklenmeye açık olacaktır.

Son Hükümler

(1) Bölünebilirlik Hükmü: işbu şartlar ve koşullardan herhangi birinin geçersiz kalması durumunda kalan hükümler geçerli kalacaktır. Söz konusu geçersiz hüküm, geçersiz kalan hüküm ile mümkün olduğunca aynı anlama gelen ve amacı taşıyan ve yasal olarak geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

(2) Mevcut her türlü kullanıcı bilgisinin üçüncü şahıslar tarafından istenmeyen reklamların gönderilmesi için kullanımı işbu şartlar ve koşullar ile yasaklanmıştır. Platform operatörünün bir ihlal olması halinde yasal takip başlatma ve dava açma hakkı saklıdır.

(3) Almanya kanunları, BM Satış Anlaşması hariç olmak üzere geçerlidir. ticaret profesyonelleri veya idari kurumlar ile anlaşmazlık çıkması durumunda Darmstad mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.